શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર સુશીલ કલ્યાન મંદિર સ્તોત્ર

  कल्याण मन्दिर स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक का भावपूर्ण रंगीन
  सुन्दर चित्र । सामने मूल श्लोक, अंग्रेजी उच्चारण (रोमन लिपि
  में) हिन्दी, गुजराती एवं अंग्रेजी अनुवाद के साथ, प्रत्येक श्लोक
  के यंत्र, ऋद्धि एवं साधना विधि सहित। पुस्तक के अन्त में श्री
  पार्श्वनाथ भगवान का सम्पूर्ण चित्रमय जीवन चरित्र दिया गया
  है। कल्याण मन्दिर पर प्रकाशित अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक,
  दर्शनीय और पठनीय। आर्ट पेपर पर बहुरंगी छपाई।

  ઉપલબ્ધતા: 2 સ્ટોકમાં
  ₹ 600.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  कल्याण मन्दिर स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक का भावपूर्ण रंगीन
  सुन्दर चित्र । सामने मूल श्लोक, अंग्रेजी उच्चारण (रोमन लिपि
  में) हिन्दी, गुजराती एवं अंग्रेजी अनुवाद के साथ, प्रत्येक श्लोक
  के यंत्र, ऋद्धि एवं साधना विधि सहित। पुस्तक के अन्त में श्री
  पार्श्वनाथ भगवान का सम्पूर्ण चित्रमय जीवन चरित्र दिया गया
  है। कल्याण मन्दिर पर प्रकाशित अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक,
  दर्शनीय और पठनीय। आर्ट पेपर पर बहुरंगी छपाई।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન આચાર્ય વિજય જીણોત્તમ સુરી
  પાના 225
  ભાષા ઇંગલિશ, હિન્દી એન્ડ ગુજરાતી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સચિત્ર ભક્તામર સ્તોત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર ભક્તામર સ્તોત્ર

  ₹ 500.00
  સચિત્ર ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર

  ₹ 1,000.00