શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સમસ્યા કો દેખના શીખે

  અનુક્રમણિકા

  1. જીવન અને ફિલસૂફી
  2. તત્વજ્ઞાન અને તર્કવાદ
  3. બુદ્ધિ અને સમજશક્તિ
  4. સામાજિક વ્યવસ્થામાં ફિલસૂફી
  5. મુક્તિ: સમાજની સપાટી પર......
  ₹ 20.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  અનુક્રમણિકા

  1. જીવન અને ફિલસૂફી
  2. તત્વજ્ઞાન અને તર્કવાદ
  3. બુદ્ધિ અને સમજશક્તિ
  4. સામાજિક વ્યવસ્થામાં ફિલસૂફી
  5. મુક્તિ: સમાજની સપાટી પર......
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  પાના 218
  લેખક / પ્રકાશન Acharya Mahaprajna
  ભાષા હિન્દી
  Prayukt Kitab Bhejnewale Pradeep Baid, Nagpur