શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  હરડ ચૂર્ણ - 50 ગ્રામ

  લાભ -
  ઝાડા, કબજિયાત, હરસ, બરોળનો રોગ, પાચન, ભૂખ
  રોગો વગેરે વધારવામાં ફાયદાકારક.

  મુખ્ય ઘટક -
  મોટી હરદ, નાની હરદ સમાન માત્રામાં.

  ઉપયોગી પદ્ધતિ -
  તબીબી સલાહ મુજબ
  ખોરાક ખાધા પછી 2 થી 3 વખત પાવડર લો.
  ₹ 40.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  લાભ -
  ઝાડા, કબજિયાત, હરસ, બરોળનો રોગ, પાચન, ભૂખ
  રોગો વગેરે વધારવામાં ફાયદાકારક.

  મુખ્ય ઘટક -
  મોટી હરદ, નાની હરદ સમાન માત્રામાં.

  ઉપયોગી પદ્ધતિ -
  તબીબી સલાહ મુજબ
  ખોરાક ખાધા પછી 2 થી 3 વખત પાવડર લો.