શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ધૂપ

  ધૂપ સકારાત્મકતા અને તાજગી ભરેલુ પર્યાવરણ બનાવે છે.

  ધૂપ નો ધુવાડો હુમેશા ઉપર ની ઓર જાય છે.

  તેથી અરિહંત પરમાત્માની સામે ધૂપ પૂજા કરીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારો આત્મા પણ ઉપર ઉચ્ચતમ અને અંતિમ મુકામ સુધી પહોંચે.

  *
  ભાવો માટે કૉલ કરો
  h i
  વર્ણન

  ધૂપ સકારાત્મકતા અને તાજગી ભરેલુ પર્યાવરણ બનાવે છે.

  ધૂપ નો ધુવાડો હુમેશા ઉપર ની ઓર જાય છે.

  તેથી અરિહંત પરમાત્માની સામે ધૂપ પૂજા કરીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારો આત્મા પણ ઉપર ઉચ્ચતમ અને અંતિમ મુકામ સુધી પહોંચે.

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  પ્રીમિયમ ધૂપ સ્ટિક્સ - બલ્ક ચિત્ર

  પ્રીમિયમ ધૂપ સ્ટિક્સ - બલ્ક

  મંદિરોમાં દૈનિક ઉપયોગ માટે પ્રીમિયમ ડોપ લાકડીઓ ઉપલબ્ધ છે. જથ્થાબંધ દરો પર ઉપલબ્ધ ઘણી હળવા કુદરતી સુગંધ.
  ₹ 400.00 ₹ 350.00