શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Dhoop Deep Meenakari Set (Mini)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321

  Deepak is a symbol of darkness to light. 

  A little light is enough to get you out of the darkness.

  By doing Deepak pooja before Arihant Parmatma we pray that our soul gets the real light too.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  Dhoop creates a positive and fresh environment. 

  Dhoop stick's smokes always go up in the sky.

  So by doing dhoop pooja in front of Arihant Parmatma we pray that our soul also reaches to highest and last destination.

  ₹ 1,950.00
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  Deepak is a symbol of darkness to light. 

  A little light is enough to get you out of the darkness.

  By doing Deepak pooja before Arihant Parmatma we pray that our soul gets the real light too.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  Dhoop creates a positive and fresh environment. 

  Dhoop stick's smokes always go up in the sky.

  So by doing dhoop pooja in front of Arihant Parmatma we pray that our soul also reaches to highest and last destination.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  આકાર 5 x 5.5 inch
  મુખ્ય મેટીરિયલ પિતલ