શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Jeeravan પાપડ મસાલા

  • A perfect blend of pure spices
  • Enhances the taste of your dish
  • Fresh, healthy and 100% natural
  • Tasty and good for your health
  • No artificial colours
  • No added preservatives

   

  Ingredients

  Salt, Red Chilli, Hing, Cumin Seeds, Turmeric, Mango Powder, Garam Masala, Blacksalt etc.

   

   

  ₹ 110.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  • A perfect blend of pure spices
  • Enhances the taste of your dish
  • Fresh, healthy and 100% natural
  • Tasty and good for your health
  • No artificial colours
  • No added preservatives

   

  Ingredients

  Salt, Red Chilli, Hing, Cumin Seeds, Turmeric, Mango Powder, Garam Masala, Blacksalt etc.

   

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન 200 gm
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  નીબું શિકંજી મસાલા ચિત્ર

  નીબું શિકંજી મસાલા

  ₹ 130.00
  પાણી પુરી મસાલા ચિત્ર

  પાણી પુરી મસાલા

  ₹ 70.00
  ફ્રુઇત ચેટ મસાલા ચિત્ર

  ફ્રુઇત ચેટ મસાલા

  ₹ 95.00
  દહીં રાયતા મસાલા ચિત્ર

  દહીં રાયતા મસાલા

  ₹ 85.00