શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  લક્ષ્મી, ગણપતી અને સરસ્વતી ફ્રેમ (સાઈઝ - 19 x 10 ઇંચ)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321
  • Pure Silver (999) Trimurti (Ganesh Laxmi Saraswati) enclosed in an exquisite frame
  • A hook/stand provided on the back side of the frame
  • Lord ganesha removes all obstacles, laxmi devi brings wealth and prosperity and saraswati devi gives knowledge and knowhow, so it means an overall growth
  • Lustrous silver plated frame of sri laxmi, ganpathi and sarawati for your temple at home or office, brings austerity and admiration from everyone
  • This is use and utility item & an ideal gift for your dear once to pass your best wishes or gift for anniversaries, birthday, wedding gift, return gifts, corporate gifts, religious gifts & indian festivals
  ઉપલબ્ધતા: 10 સ્ટોકમાં
  ₹ 1,350.00
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  • Pure Silver (999) Trimurti (Ganesh Laxmi Saraswati) enclosed in an exquisite frame
  • A hook/stand provided on the back side of the frame
  • Lord ganesha removes all obstacles, laxmi devi brings wealth and prosperity and saraswati devi gives knowledge and knowhow, so it means an overall growth
  • Lustrous silver plated frame of sri laxmi, ganpathi and sarawati for your temple at home or office, brings austerity and admiration from everyone
  • This is use and utility item & an ideal gift for your dear once to pass your best wishes or gift for anniversaries, birthday, wedding gift, return gifts, corporate gifts, religious gifts & indian festivals