શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  મીનાકારી ધૂપ દીપ સેટ

  મીનાકારી ધૂપ દીપ સેટ 

  સુંદર કોતરણીવાળી 'મીનાકારી' ડિઝાઇન તમારા ઘરને શાંતિ અને આનંદના સાચા રંગોથી ભરી રહી છે. તમારા ઘર માટે સુશોભન ભાગ તરીકે પણ વાપરી શકાય છે અને તમારા પરંપરાગત ગુણોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે ખરેખર તમારી આધ્યાત્મિકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને હકારાત્મકતા ફેલાવે છે. ગુણવત્તાયુક્ત મેટાલિક ફિનિશ સાથે બનાવેલ છે જે ચમક અને સરસ આભા બહાર કાઢે છે. ભેટ, પૂજા, ઘર સજાવટ માટે શ્રેષ્ઠ.

  ₹ 3,000.00
  ₹ 2,875.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  મીનાકારી ધૂપ દીપ સેટ 

  સુંદર કોતરણીવાળી 'મીનાકારી' ડિઝાઇન તમારા ઘરને શાંતિ અને આનંદના સાચા રંગોથી ભરી રહી છે. તમારા ઘર માટે સુશોભન ભાગ તરીકે પણ વાપરી શકાય છે અને તમારા પરંપરાગત ગુણોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે ખરેખર તમારી આધ્યાત્મિકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને હકારાત્મકતા ફેલાવે છે. ગુણવત્તાયુક્ત મેટાલિક ફિનિશ સાથે બનાવેલ છે જે ચમક અને સરસ આભા બહાર કાઢે છે. ભેટ, પૂજા, ઘર સજાવટ માટે શ્રેષ્ઠ.

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  પંખા - મેટલ ચિત્ર

  પંખા - મેટલ

  ભાવો માટે કૉલ કરો
  આરતી, મંગલ દિયા (મીનાકરી) ચિત્ર
  શંખ કળશ ચિત્ર

  શંખ કળશ

  ₹ 500.00 ₹ 490.00