શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પ્લાસ્ટિક હૅંડ કાઉંટર

  મંત્રોનો જાપ કરવાનો બીજો એક સારો વિકલ્પ છે હૅંડ  કાઉન્ટર.
  તેના પર મોટી ગણતરીઓ યાદ રાખવામાં સરળ છે (1-9999). તેમાં બેટરી શામેલ નથી. 
  સમુહિક જાપ, હવાન, મોટા જાપ ગણતરીઓ જેવા પ્રસંગ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.
  આની પણ પ્રભાવના કરી સાકાય છે

   

  ₹ 90.00
  ₹ 75.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 3 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  મંત્રોનો જાપ કરવાનો બીજો એક સારો વિકલ્પ છે હૅંડ  કાઉન્ટર.
  તેના પર મોટી ગણતરીઓ યાદ રાખવામાં સરળ છે (1-9999). તેમાં બેટરી શામેલ નથી. 
  સમુહિક જાપ, હવાન, મોટા જાપ ગણતરીઓ જેવા પ્રસંગ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.
  આની પણ પ્રભાવના કરી સાકાય છે

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  આકાર 2 x 1.5 इंच
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  ડો પ્રતિક્રમણ સૂત્ર ચિત્ર

  ડો પ્રતિક્રમણ સૂત્ર

  ₹ 40.00