શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા સર્પગંધા અર્ક - 200 મી. લી.

  ફાયદા - હાઈ બ્લડપ્રેશરમાં ફાયદાકારક છે.
   
  મુખ્ય ઘટક - ગૌમૂત્ર અર્ક, સર્પગંધા
   
  ઉપયોગની રીત - સવાર-સાંજ નાસ્તો/જમવાના અડધા કલાક પહેલા 2 ઢાંકણાના અર્ક 200 મિલી પાણી સાથે લો અને એક ઘનવટી સાથે લો.
  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  ફાયદા - હાઈ બ્લડપ્રેશરમાં ફાયદાકારક છે.
   
  મુખ્ય ઘટક - ગૌમૂત્ર અર્ક, સર્પગંધા
   
  ઉપયોગની રીત - સવાર-સાંજ નાસ્તો/જમવાના અડધા કલાક પહેલા 2 ઢાંકણાના અર્ક 200 મિલી પાણી સાથે લો અને એક ઘનવટી સાથે લો.
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન 200ml
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શાંતિધારા હર્બલ ટી - 100 ગ્રામ ચિત્ર

  શાંતિધારા હર્બલ ટી - 100 ગ્રામ

  ₹ 150.00
  Shantidhara Amrutdhara Roller (शांतिधारा अमृतधारा रोलर) - 8ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 30gm  ચિત્ર