શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા અમૃતધારા ડ્રૉપર - 10 મી. લી.

  लाभ -
  कब्ज, बदहजमी, दस्त, उल्टी, जी मचलने में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  भीमसेनी कपूर, अजवाइन सत, पुदीना सत।

  उपयोग विधि -
  2-3 बूँद पानी में डालकर पियें।

   

  ₹ 60.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  कब्ज, बदहजमी, दस्त, उल्टी, जी मचलने में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  भीमसेनी कपूर, अजवाइन सत, पुदीना सत।

  उपयोग विधि -
  2-3 बूँद पानी में डालकर पियें।

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Pain Relief Oil (शांतिधारा दर्द निवारक तेल) - 100ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Nasal Drop (शांतिधारा आयुर्वेदिक पंचगव्य नस्य) - 10ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Ear Drop (शांतिधारा आयुवैदिक एअर ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર