શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા અર્જુન અર્ક

  लाभ -
  ह्रदय रोग, ह्रदय धमनी अवरोध (ब्लॉकेज), शरीर में सभी प्रकार के अवरोध (ब्लॉकेज) एवं उच्च रक्तचाप में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौ-मूत्र अर्क, अर्जुन की छाल।

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व  2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  ह्रदय रोग, ह्रदय धमनी अवरोध (ब्लॉकेज), शरीर में सभी प्रकार के अवरोध (ब्लॉकेज) एवं उच्च रक्तचाप में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौ-मूत्र अर्क, अर्जुन की छाल।

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व  2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન200 ml
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Arjun Ghanvati (शांतिधारा अर्जुन घनवटी) - 60 Tablet ચિત્ર
  શાંતિધારા હર્બલ ટી - 100 ગ્રામ ચિત્ર

  શાંતિધારા હર્બલ ટી - 100 ગ્રામ

  ₹ 150.00
  શાંતિધારા બ્રામ્હી ઘૃત ચિત્ર

  શાંતિધારા બ્રામ્હી ઘૃત

  ₹ 500.00