શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm

  लाभ -
  कील, मुहासे, झाइयाँ, दाद, खाज, खुजली आदि त्वचा रोगों में लाभकारी।

  उपयोग विधि -
  हाथ में पानी के साथ मलकर लेप चहरे पर लगायें।

  मुख्य घटक -
  पंचगव्य - गौ-घृत, गोमय रस, दूध, दही, गौ-मूत्र, नीम, हल्दी, एवं अन्य औषधियाँ।

   

   

  ₹ 35.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 3 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  कील, मुहासे, झाइयाँ, दाद, खाज, खुजली आदि त्वचा रोगों में लाभकारी।

  उपयोग विधि -
  हाथ में पानी के साथ मलकर लेप चहरे पर लगायें।

  मुख्य घटक -
  पंचगव्य - गौ-घृत, गोमय रस, दूध, दही, गौ-मूत्र, नीम, हल्दी, एवं अन्य औषधियाँ।

   

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શાંતિધારા આયુર્વેદિક શતધૌત ઘૃત ચિત્ર

  શાંતિધારા આયુર્વેદિક શતધૌત ઘૃત

  ₹ 170.00
  Shantidhara Ayurvedic Eye Drop (शान्तिधारा आयुर्वेदिक ऑय ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  શાંતિધારા કેશ તેલ - 100 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા કેશ તેલ - 100 મી. લી.

  ₹ 110.00
  Shantidhara Ayurvedic Ear Drop (शांतिधारा आयुवैदिक एअर ड्राप) - 10ml ચિત્ર