શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Ayurvedic Ear Drop (शांतिधारा आयुवैदिक एअर ड्राप) - 10ml

  उपयोग विधि 
  भोजन के पहलेअथवा सोनेके समय कान में 3-
  3 बूँद डाले | 

  लाभ
  कान की चिकनाई बनायें रखने, मैल निकलने में सहायक एवं कान
  में दर्द होना, बहना, पर्दे में छेद होना आदि रोगो में लाभकारी।

  मुख्य घटक
  तिल का तेल, निर्गुन्डी, पञ्चाड़्ग, गोमूत्र आदि | 

   

  ₹ 100.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  उपयोग विधि 
  भोजन के पहलेअथवा सोनेके समय कान में 3-
  3 बूँद डाले | 

  लाभ
  कान की चिकनाई बनायें रखने, मैल निकलने में सहायक एवं कान
  में दर्द होना, बहना, पर्दे में छेद होना आदि रोगो में लाभकारी।

  मुख्य घटक
  तिल का तेल, निर्गुन्डी, पञ्चाड़्ग, गोमूत्र आदि | 

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Amrutdhara Roller (शांतिधारा अमृतधारा रोलर) - 8ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Nasal Drop (शांतिधारा आयुर्वेदिक पंचगव्य नस्य) - 10ml ચિત્ર
  શાંતિધારા અમૃતધારા ડ્રૉપર - 10 મી. લી. ચિત્ર