શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Ayurvedic Eye Drop (शान्तिधारा आयुर्वेदिक ऑय ड्राप) - 10ml

  उपयोग विधि 
  रात्रि में सोते समय 1-1 बूँद आँखों में डालें।

  लाभ
  आँखों में जलन, पानी आना, लालिमा होना, खुजली होना, ड्राई होना, ज्योति बढ़ने एव आँखों के सभी रोगों के लिये लाभकारी | 

  मुख्य घटक
  गिर गौ घतृ एवं प्राकृतिक औषधियाँ।

   

  ₹ 125.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  उपयोग विधि 
  रात्रि में सोते समय 1-1 बूँद आँखों में डालें।

  लाभ
  आँखों में जलन, पानी आना, लालिमा होना, खुजली होना, ड्राई होना, ज्योति बढ़ने एव आँखों के सभी रोगों के लिये लाभकारी | 

  मुख्य घटक
  गिर गौ घतृ एवं प्राकृतिक औषधियाँ।

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 30gm  ચિત્ર
  શાંતિધારા અમૃતધારા ડ્રૉપર - 10 મી. લી. ચિત્ર
  Shantidhara Pain Relief Oil (शांतिधारा दर्द निवारक तेल) - 100ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Nasal Drop (शांतिधारा आयुर्वेदिक पंचगव्य नस्य) - 10ml ચિત્ર