શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Ayurvedic Eye Drop (शान्तिधारा आयुर्वेदिक ऑय ड्राप) - 10ml

  उपयोग विधि 
  रात्रि में सोते समय 1-1 बूँद आँखों में डालें।

  लाभ
  आँखों में जलन, पानी आना, लालिमा होना, खुजली होना, ड्राई होना, ज्योति बढ़ने एव आँखों के सभी रोगों के लिये लाभकारी | 

  मुख्य घटक
  गिर गौ घतृ एवं प्राकृतिक औषधियाँ।

   

  ₹ 125.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  उपयोग विधि 
  रात्रि में सोते समय 1-1 बूँद आँखों में डालें।

  लाभ
  आँखों में जलन, पानी आना, लालिमा होना, खुजली होना, ड्राई होना, ज्योति बढ़ने एव आँखों के सभी रोगों के लिये लाभकारी | 

  मुख्य घटक
  गिर गौ घतृ एवं प्राकृतिक औषधियाँ।

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  રક્ષા પોટલી (કલર - રેડ એન્ડ ગોલ્ડન) ચિત્ર

  રક્ષા પોટલી (કલર - રેડ એન્ડ ગોલ્ડન)

  ₹ 200.00 ₹ 120.00
  અષ્ટમંગલ વુડન પેટ્ટી ચિત્ર

  અષ્ટમંગલ વુડન પેટ્ટી

  ₹ 35.00 થી
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર

  રક્ષા પોટલી

  ₹ 12.00 થી