શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ

  लाभ -
  दमा, अस्थमा एवं श्वशन रोगों में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गोमय।

  उपयोग विधि -
  1 चम्मच गर्म पानी में शाम को गला कर रखें सुबह पीलें।

   

   
  *
  ₹ 50.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  दमा, अस्थमा एवं श्वशन रोगों में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गोमय।

  उपयोग विधि -
  1 चम्मच गर्म पानी में शाम को गला कर रखें सुबह पीलें।

   

   
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Tooth Powder (शांतिधारा आयुर्वेदिक टूथ पाउडर) ચિત્ર
  શાંતિધારા વાતનાશક ઘનવટી ચિત્ર

  શાંતિધારા વાતનાશક ઘનવટી

  ₹ 150.00
  શાંતિધારા વાતનાશક અર્ક - 200 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા વાતનાશક અર્ક - 200 મી. લી.

  ₹ 150.00
  શાંતિધારા મુખ શુદ્ધ ચૂર્ણ ચિત્ર

  શાંતિધારા મુખ શુદ્ધ ચૂર્ણ

  ₹ 50.00