શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Ayurvedic Nasal Drop (शांतिधारा आयुर्वेदिक पंचगव्य नस्य) - 10ml

  उपयोग विधि 
  रात को सोनेके पहले नाक मे 2-2 बूंद डालें, और
  गर्दन को 10 मि. लटकाकर रखें।

  लाभ
  सरदर्द, अनिद्रा, खराटे, बालों का झड़ना, साइनस आदी अनेक रोगों में लाभकारी 

  मुख्य घटक
  गिर  गौ घतृ, दूध, दही, गोमूत्र, गोमय रस

   

  ₹ 125.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  उपयोग विधि 
  रात को सोनेके पहले नाक मे 2-2 बूंद डालें, और
  गर्दन को 10 मि. लटकाकर रखें।

  लाभ
  सरदर्द, अनिद्रा, खराटे, बालों का झड़ना, साइनस आदी अनेक रोगों में लाभकारी 

  मुख्य घटक
  गिर  गौ घतृ, दूध, दही, गोमूत्र, गोमय रस

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Eye Drop (शान्तिधारा आयुर्वेदिक ऑय ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  શાંતિધારા અમૃતધારા ડ્રૉપર - 10 મી. લી. ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Ear Drop (शांतिधारा आयुवैदिक एअर ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર