શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા પંચગવ્ય ઘૃત

  उपयोग विधि 
  1/2 से 1 छोटी चम्मच घृत मिश्री के साथ लेवें।

  लाभ
  अपस्मार, उन्माद, क्षय, श्वांस, गुल्म, उदर/ पेट दर्द में लाभदायक। पेट, वृषण तथा हाथ - पाँव पर सूजन होने पर बहुत लाभदायक है।

  मुख्य घटक 
  दशमूल, त्रिफला, कुड़े की छाल, मूर्वा, भारंगी, छतिबन, गजपीपल, अपामार्ग, अमलतास, कठगूलर की छाल, चिरायता, त्रिकुटा, चित्रक, निशोथ, पाठा, दारुहल्दी, कुटकी, यवासा, दंतिमूल, बच, नील पंचांग, वायविडंग, गौघृत, गौमय, गौ दुग्ध, गौदधि, गौमूत्र

   

   

  *
  ₹ 500.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  उपयोग विधि 
  1/2 से 1 छोटी चम्मच घृत मिश्री के साथ लेवें।

  लाभ
  अपस्मार, उन्माद, क्षय, श्वांस, गुल्म, उदर/ पेट दर्द में लाभदायक। पेट, वृषण तथा हाथ - पाँव पर सूजन होने पर बहुत लाभदायक है।

  मुख्य घटक 
  दशमूल, त्रिफला, कुड़े की छाल, मूर्वा, भारंगी, छतिबन, गजपीपल, अपामार्ग, अमलतास, कठगूलर की छाल, चिरायता, त्रिकुटा, चित्रक, निशोथ, पाठा, दारुहल्दी, कुटकी, यवासा, दंतिमूल, बच, नील पंचांग, वायविडंग, गौघृत, गौमय, गौ दुग्ध, गौदधि, गौमूत्र

   

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Pain Relief Oil (शांतिधारा दर्द निवारक तेल) - 100ml ચિત્ર
  શાંતિધારા અમૃતધારા ડ્રૉપર - 10 મી. લી. ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Eye Drop (शान्तिधारा आयुर्वेदिक ऑय ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  શાંતિધારા પાષાણ ભેદ અર્ક - 200 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા પાષાણ ભેદ અર્ક - 200 મી. લી.

  ₹ 150.00