શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Ayurvedic Tooth Powder (शांतिधारा आयुर्वेदिक टूथ पाउडर)

  लाभ -
  मुँह में बदबू आना, दाँतों में दर्द में लाभकारी, पीलापन दूर करे एवं मसूड़ों को मजबूत बनाये।

  उपयोग विधि -
  मध्यमा उंगली से धीरे धीरे दाँतों पर मलें।

  मुख्य घटक -
  गोमय भस्म, पुदीना सत, आजवाइन सत, कपूर, सेंधा नमक, नीम तेल, लौंग तेल, निलगिरी तेल आदि।

   

  *
  ₹ 50.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  मुँह में बदबू आना, दाँतों में दर्द में लाभकारी, पीलापन दूर करे एवं मसूड़ों को मजबूत बनाये।

  उपयोग विधि -
  मध्यमा उंगली से धीरे धीरे दाँतों पर मलें।

  मुख्य घटक -
  गोमय भस्म, पुदीना सत, आजवाइन सत, कपूर, सेंधा नमक, नीम तेल, लौंग तेल, निलगिरी तेल आदि।

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર
  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ ચિત્ર

  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ

  ₹ 50.00
  શાંતિધારા વાતનાશક ઘનવટી ચિત્ર

  શાંતિધારા વાતનાશક ઘનવટી

  ₹ 150.00
  શાંતિધારા વાતનાશક અર્ક - 200 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા વાતનાશક અર્ક - 200 મી. લી.

  ₹ 150.00