શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા કેશ લેપ - 100 મી. લી.

  लाभ -
  डैन्ड्रफ, खुजली, बालों का झड़ना, दो मुँही बालों में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौमूत्र, गौमय, रीठा, आँवला, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राम्ही एवं अन्य प्राकृतिक औषधियाँ

  उपयोग विधि -
  5 मिनट केश लेप लगाकर रखें और बालों को अच्छे से धोयें।

   

  ₹ 125.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  डैन्ड्रफ, खुजली, बालों का झड़ना, दो मुँही बालों में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौमूत्र, गौमय, रीठा, आँवला, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राम्ही एवं अन्य प्राकृतिक औषधियाँ

  उपयोग विधि -
  5 मिनट केश लेप लगाकर रखें और बालों को अच्छे से धोयें।

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Eye Drop (शान्तिधारा आयुर्वेदिक ऑय ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 30gm  ચિત્ર
  Shantidhara Pain Relief Oil (शांतिधारा दर्द निवारक तेल) - 100ml ચિત્ર
  શાંતિધારા કેશ તેલ - 100 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા કેશ તેલ - 100 મી. લી.

  ₹ 110.00