શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Jwarnashak Ark (शांतिधारा ज्वरनाशक अर्क) - 200ml

  लाभ -
  किसी भी प्रकार के बुखार एवं संक्रमण रोगों मैं लाभकारी, श्वशन सम्बन्धी इन्फेक्शन (बैक्टीरियल / वायरल) में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गोमूत्र, तुलसी, कालमेघ, मुलेठी, कौंच बीज, काली मिर्च, गिलोय, निर्गुन्डी, हल्दी।

  उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  किसी भी प्रकार के बुखार एवं संक्रमण रोगों मैं लाभकारी, श्वशन सम्बन्धी इन्फेक्शन (बैक्टीरियल / वायरल) में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गोमूत्र, तुलसी, कालमेघ, मुलेठी, कौंच बीज, काली मिर्च, गिलोय, निर्गुन्डी, हल्दी।

  उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન 200ml