શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા કાન્સ અર્ક - 200 મી. લી.

  लाभ -
  खाँसी, खराश, गला बैठना, दमा एवं स्वशनतंत्र के सभी रोगों में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गोमूत्र, तुलसी, मुलेठी, कौंच बीज, काली मिर्च, गिलोय, निर्गुन्डी, हल्दी।

  उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  खाँसी, खराश, गला बैठना, दमा एवं स्वशनतंत्र के सभी रोगों में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गोमूत्र, तुलसी, मुलेठी, कौंच बीज, काली मिर्च, गिलोय, निर्गुन्डी, हल्दी।

  उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન200 મી. લી.