શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Kayakalp Ark (शांतिधारा कायाकल्प अर्क) - 200ml

  लाभ -
  किसी भी प्रकार के कैंसर मैं लाभकारी, शरीर की गाँठ गलाये, नई कोशिकाओं के निर्माण करे एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये।

  मुख्य घटक -
  गौमूत्र, कचनार, सर्पगंधा, पुनर्नवा, दारुहल्दी, हल्दी, गेंदा, नीम, तुलसी, गिलोय।

  उपयोग विधि  -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  किसी भी प्रकार के कैंसर मैं लाभकारी, शरीर की गाँठ गलाये, नई कोशिकाओं के निर्माण करे एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये।

  मुख्य घटक -
  गौमूत्र, कचनार, सर्पगंधा, पुनर्नवा, दारुहल्दी, हल्दी, गेंदा, नीम, तुलसी, गिलोय।

  उपयोग विधि  -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન 200ml