શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Pain Relief Oil (शांतिधारा दर्द निवारक तेल) - 100ml

  लाभ -
  कमर दर्द, घुटने का दर्द, चोट दर्द एवं सभी प्रकार के वात के दर्द में लाभकारी।

  उपयोग विधि -
  5 बूँद अमृतधारा डालकर दर्द वाले स्थान पर हल्के हाथ से मलें और सूती कपड़े से लपेट लें।

  मुख्य घटक -
  सरसों तेल, निर्गुन्डी, धतूरा, सहजन छाल, लौंग, जायफल, दालचीनी, आदिजड़ी बूटियों से निर्मित।

   

   

  ₹ 160.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  कमर दर्द, घुटने का दर्द, चोट दर्द एवं सभी प्रकार के वात के दर्द में लाभकारी।

  उपयोग विधि -
  5 बूँद अमृतधारा डालकर दर्द वाले स्थान पर हल्के हाथ से मलें और सूती कपड़े से लपेट लें।

  मुख्य घटक -
  सरसों तेल, निर्गुन्डी, धतूरा, सहजन छाल, लौंग, जायफल, दालचीनी, आदिजड़ी बूटियों से निर्मित।

   

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શાંતિધારા અમૃતધારા ડ્રૉપર - 10 મી. લી. ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Nasal Drop (शांतिधारा आयुर्वेदिक पंचगव्य नस्य) - 10ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Tooth Powder (शांतिधारा आयुर्वेदिक टूथ पाउडर) ચિત્ર