શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા પાષાણ ભેદ ઘનવટી - 60 વટી

  लाभ -
  सभी प्रकार कि पथरी में लाभकारी जैसे: गुर्दे, आमाशय, पित्ताशय।

  मुख्य घटक -
  गौ-मूत्र अर्क, पाषाणभेद।

  उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

   
  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  सभी प्रकार कि पथरी में लाभकारी जैसे: गुर्दे, आमाशय, पित्ताशय।

  मुख्य घटक -
  गौ-मूत्र अर्क, पाषाणभेद।

  उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।