શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Rakta Shodhak Ark (शांतिधारा रक्तशोधक अर्क) - 200ml

  लाभ -
  रक्त की अशुद्धि दूर करे एवं त्वचा रोगों ( दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्सिमा आदि ) में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौमूत्र, मंजिष्ठा, नीम, गिलोय।

  उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  रक्त की अशुद्धि दूर करे एवं त्वचा रोगों ( दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्सिमा आदि ) में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौमूत्र, मंजिष्ठा, नीम, गिलोय।

  उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન200ml
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર
  શાંતિધારા અમૃતધારા ડ્રૉપર - 10 મી. લી. ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Ear Drop (शांतिधारा आयुवैदिक एअर ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  શાંતિધારા હર્બલ ટી - 100 ગ્રામ ચિત્ર

  શાંતિધારા હર્બલ ટી - 100 ગ્રામ

  ₹ 150.00