શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા સર્વકાલપ અર્ક - 200 મી. લી.

  लाभ -
  यकृत (Liver) के जीर्ण रोग की एक दिव्य औषधि है।
  मूत्र कृच्छ (गुर्दे के रोग) को दूर करने वाला है।
  मूत्राशय (Urinary bladder) का शोधन करने वाला है।
  मूत्र जनन बल्य प्रदान करने वाला है।
  पीलिया रोग (Jaundice) में उपयोगी है।
  गुर्दे एवं मूत्र वाहिनी संस्थानों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

  मुख्य घटक -
  भूमि आंवला, पुनर्नवा, गोखरू, गौमूत्र।

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के 1 घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  यकृत (Liver) के जीर्ण रोग की एक दिव्य औषधि है।
  मूत्र कृच्छ (गुर्दे के रोग) को दूर करने वाला है।
  मूत्राशय (Urinary bladder) का शोधन करने वाला है।
  मूत्र जनन बल्य प्रदान करने वाला है।
  पीलिया रोग (Jaundice) में उपयोगी है।
  गुर्दे एवं मूत्र वाहिनी संस्थानों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

  मुख्य घटक -
  भूमि आंवला, पुनर्नवा, गोखरू, गौमूत्र।

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के 1 घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન 200 ml
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Sarvakalpa Ghanvati (शांतिधारा सर्वकल्प घनवटी) - 60 Tablet ચિત્ર