શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Trifala Ghanvati (शांतिधारा त्रिफला घनवटी) - 60 Tablet

  लाभ :-
  पाचन एवं भूख बढ़ान , नेत् ज्योति बढ़ाे मे, त्रिदष अर्थत वा, पितत एं क़ े असंतुन ो दर करे मं लाभकारी

  मुख्य घटक :-
  गौ-मूत्र, हरड़, बहेड़ा, आँवला

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि : -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के 1 घंटे पूर्व  2 ढक्कन गोमयादी अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   
  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ :-
  पाचन एवं भूख बढ़ान , नेत् ज्योति बढ़ाे मे, त्रिदष अर्थत वा, पितत एं क़ े असंतुन ो दर करे मं लाभकारी

  मुख्य घटक :-
  गौ-मूत्र, हरड़, बहेड़ा, आँवला

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि : -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के 1 घंटे पूर्व  2 ढक्कन गोमयादी अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર
  Shantidhara Jwarnashak Ghanvati (ज्वरनाशक घनवटी) - 60 Tablet ચિત્ર

  Shantidhara Jwarnashak Ghanvati (ज्वरनाशक घनवटी) - 60 Tablet

  ₹ 150.00