શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા તુલસી અર્ક - 200 મી. લી.

  मुख्य घटक -
  तुलसी, गौ-मूत्र अर्क।

  लाभ -
  कफ एवं बात का नाश करने वाला है, जंतु नाशक है, 
  दीपन है, पाचन है, कृमि नाशक है, कफ नाशक है,
  रक्तशोधक है, ज्वरनाशक है, थायराइड में उपयोगी है,
  बुद्धि एवं मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है।

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के 1 घंटे पूर्व  2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  मुख्य घटक -
  तुलसी, गौ-मूत्र अर्क।

  लाभ -
  कफ एवं बात का नाश करने वाला है, जंतु नाशक है, 
  दीपन है, पाचन है, कृमि नाशक है, कफ नाशक है,
  रक्तशोधक है, ज्वरनाशक है, थायराइड में उपयोगी है,
  बुद्धि एवं मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है।

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के 1 घंटे पूर्व  2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન200 ml