શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા વાતનાશક ઘનવટી

  लाभ -
  गठिया, जोड़ो एवं  वात रोगो  को  कारन होने वाले दर्द में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौमूत्र, पारिजात, गिलोय, निर्गुन्डी

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व  2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  गठिया, जोड़ो एवं  वात रोगो  को  कारन होने वाले दर्द में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौमूत्र, पारिजात, गिलोय, निर्गुन्डी

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के आधा घंटे पूर्व  2 ढक्कन अर्क 200 ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શાંતિધારા વાતનાશક અર્ક - 200 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા વાતનાશક અર્ક - 200 મી. લી.

  ₹ 150.00
  શાંતિધારા મુખ શુદ્ધ ચૂર્ણ ચિત્ર

  શાંતિધારા મુખ શુદ્ધ ચૂર્ણ

  ₹ 50.00
  Shantidhara Ayurvedic Tooth Powder (शांतिधारा आयुर्वेदिक टूथ पाउडर) ચિત્ર
  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ ચિત્ર

  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ

  ₹ 50.00