શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Shantidhara Madhumeh Nashak Ghanvati (शांतिधारा मधुमेह नाशक घनवटी) - 60 Tablet

  लाभ -
  रक्त शर्करा को कम करने में लाभकारी,
  एवं मधुमेह (डायबटीज) में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौ-मूत्र अर्क, सप्तरंगी, जामुन की गुठली।

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के 1 घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क, 200ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  रक्त शर्करा को कम करने में लाभकारी,
  एवं मधुमेह (डायबटीज) में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गौ-मूत्र अर्क, सप्तरंगी, जामुन की गुठली।

  अर्क एवं घनवटी उपयोग विधि -
  सुबह - शाम नाश्ते / भोजन के 1 घंटे पूर्व 2 ढक्कन अर्क, 200ml पानी के साथ लेवें और साथ में एक घनवटी लेवें।

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Amrutdhara Roller (शांतिधारा अमृतधारा रोलर) - 8ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Ear Drop (शांतिधारा आयुवैदिक एअर ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  શાંતિધારા સર્પગંધા અર્ક - 200 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા સર્પગંધા અર્ક - 200 મી. લી.

  ₹ 150.00
  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ ચિત્ર

  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ

  ₹ 50.00