શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  મીનાકારી પૂજા થાળી (સાઈઝ - 8 ઇંચ)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321
  પિત્તળની થાળી પર ખૂબ જ સુંદર અને ખૂબ જ આકર્ષક મીનાકારી વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. આ કેસર વાટકી રાખવા અથવા તેમાં ફૂલો રાખવા માટે વાપરવા માટે છે.
  ₹ 1,099.00
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  પિત્તળની થાળી પર ખૂબ જ સુંદર અને ખૂબ જ આકર્ષક મીનાકારી વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. આ કેસર વાટકી રાખવા અથવા તેમાં ફૂલો રાખવા માટે વાપરવા માટે છે.