શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  મોબાઇલ એપ્લિકેશન

  એન્ડ્રોઇડ

  નીચે આપેલા ત્રણ રસ્તાઓમાંના એકમાં તમે તમારા એન્ડ્રોઇડ ફોન પર જૈનકર્ટનો અનુભવ કરી શકો છો.

  1. આ આયકન પર ક્લિક કરીને પ્લે સ્ટોરમાંથી જૈનકર્ટની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો:

  Get it on Google Play

  અથવા

  2. તમારા મોબાઇલ બ્રાઉઝર પર https://www.jainkart.in/ પર જાઓ. નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે તમને "જૈનકર્ટને હોમ સ્ક્રીન પર ઉમેરો" વિકલ્પ મળશે. તમારા ફોન પર જૈનકર્ટ એપ્લિકેશન આયકન મેળવવા માટે આ વિકલ્પને ક્લિક કરો.

   

   

  અથવા

  3. મોબાઇલ ફ્રેંડ્લી અનુભવ માટે તમારા મોબાઇલ બ્રાઉઝર પર https://www.jainkart.in/ પર જાઓ.

   


   

  આઇફોન

  મોબાઇલ ફ્રેંડ્લી અનુભવ માટે તમારા મોબાઇલ બ્રાઉઝર પર https://www.jainkart.in/ પર જાઓ.