શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  બેબી સાફરોન (કેસર) ) - 1gm

  બેબી કેસર તમારા માટે શ્રેષ્ઠ, હાથથી ચૂકેલી શુદ્ધ અને અસલી કેસર લાવે છે. બેબી કેસર વિશ્વભરના સાધકોને શ્રેષ્ઠ 
  ગુણવત્તાવાળું કેસર વેચે છે.
  ઉત્તમ કલંકથી ઉત્પાદિત, દરેક થ્રેડને પીળા રંગને દૂર કરવા માટે હાથથી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને પછી ભેજ-નિયંત્રિત
  વાતાવરણમાં સીલ કરવામાં આવે છે. આરોગ્યપ્રદ રૂપે પેકેજ થયેલ આ કેસર તમને સ્વાદ, સુગંધ અને સતત સારી ગુણવત્તા આપે છે જે અન્ય કોઈને અનુરૂપ
  નથી.
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  5+
  15+
  કિંમત
  ₹ 210.00
  ₹ 200.00
  ભાવો માટે કૉલ કરો
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  બેબી કેસર તમારા માટે શ્રેષ્ઠ, હાથથી ચૂકેલી શુદ્ધ અને અસલી કેસર લાવે છે. બેબી કેસર વિશ્વભરના સાધકોને શ્રેષ્ઠ 
  ગુણવત્તાવાળું કેસર વેચે છે.
  ઉત્તમ કલંકથી ઉત્પાદિત, દરેક થ્રેડને પીળા રંગને દૂર કરવા માટે હાથથી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને પછી ભેજ-નિયંત્રિત
  વાતાવરણમાં સીલ કરવામાં આવે છે. આરોગ્યપ્રદ રૂપે પેકેજ થયેલ આ કેસર તમને સ્વાદ, સુગંધ અને સતત સારી ગુણવત્તા આપે છે જે અન્ય કોઈને અનુરૂપ
  નથી.
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  મુપત્તિ ચિત્ર

  મુપત્તિ

  ₹ 30.00 ₹ 25.00
  સાંગરી ચિત્ર

  સાંગરી

  ₹ 210.00
  કેર ચિત્ર

  કેર

  ₹ 355.00
  ચના મીઠા પાપડ ચિત્ર

  ચના મીઠા પાપડ

  ₹ 245.00