सब जाए तो जाए

 

सब जाए तो जाये मेरा जैन धर्म नही जाये।

सब जाये तो जाये मेरा जैन धर्म नही जाये ॥

 

धर्म की खातिर महावीर स्वामी २

भारत भू पर आए, मेरा जैन धर्म... ॥१॥

 

धर्म की खातिर पार्श्व प्रभुजी २

जलते नाग बचाए, मेरा जैन धर्म... ॥२॥

 

धर्म की खातिर चंदन बाला २

उड़द बाकले खाये, मेरा जैन धर्म... ॥३॥

 

धर्म की खातिर सेठ सुदर्शन, २

सूली पर चढ़ जाए, मेरा जैन धर्म...॥४॥

 

धर्म की खातिर मैना सुंदरी २

कोढ़ी संग ब्याह रचाए, मेरा जैन धर्म... ॥५॥