Search
English (Select Language)
All Categories
  Menu Close
  Back to all

  त्रिशला ज़ुलाये पुत्र पारणे। महावीर स्वामी हलराडू

   
  माता त्रिशला जुलावे पुत्र पारणे....,
  गावे हालो हालो हालरवाना गीत,
  सोना-रुपाने वळी रतने जडियु पारणु...
  रेशम दोरी घुघरी वागे छुम छुम रित...
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे........1
  जिनजी पार्श्व प्रभुथी वरश अढीसे अंतरे,
  होंसे चोविसमो तीर्थंकर जिन परिमाण,
  केशी स्वामी मुखथी एवी वाणी सांभळी,
  साची साची हुई ते म्हारे अमृत वाण.....
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे.....2
  चौदे स्वप्ने होवे चक्रि के जिनराज,
  वित्या बारे चक्री नही हवे चक्रिराज,
  जिनजी पार्श्व प्रभुना श्री केशी गणधार,
  माता त्रिशला जुलावे पुत्र पारणे
  तेहने वचने जाण्या चोविसमा जिनराज,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे.....3
  म्हारी कुखे आव्या त्रण भुवन शिरताज,
  म्हारी कुखे आव्या तारण तरण जहाज,
  म्हारी कुखे आव्या संघ तीरथनी लाज,
  हु तो पुण्य पनोती इंद्राणी थई आज,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे.......4
  मुजने दोहलो उपन्यो बेसु गज अंबाडिये,
  सिंहासन पर बेसु चामर छत्र धराय,
  ते सहु लक्षण मुजने नंदन व्हारा तेजना,
  ते दिन संभारुने आनंद अंग न माय,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे......5
  करतल पगतल लक्षण एक हजार ने आठ छे,
  तेहथी निश्चय जाण्या जिनवर श्री जगदीश,
  नंदन जमणी जांघे लांछन सिंह बिराजतो,
  में तो पहेले स्वप्ने दिठो विसवावीस,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे.....6
  नंदन नवला बांधव नंदिवर्धनना तमे,
  नंदन भोजाईओना दियर छो सुकुमाल,
  हससे भोजाईओ कही दियर म्हारा लाडका,
  हससे रमशेने वळी चुंटी खणशे गाल,
  हससे रमशेने वळी ठुसा देशे गाल,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे.......7
  नंदन नवला चेडा राजाना भाणेज छो,
  नंदन नवला पांचसे मामीना भाणेज छो,
  नंदन मामलियाना भाणेजा सुकुमाल,
  हससे हाथे उच्छाळी कही नाना भाणेजडा,
  आंख्यु आंजीने वळी टपकु करशे गाल,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे...... 8
  नंदन मामा मामी लावशे टोपी अंगला,
  रतने जडिया जालर मोती कसबी कोर,
  निला पिलाने वळी राता सर्वे जाती ना,
  पहेरावशे मामी म्हारा नंद किशोर,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे.......9
  नंदन मामा मामी सुखलजी बहु लावणे
  नंदन गजुवे भरशे लाडु मोती चूर,
  नंदन मुखड़ा जोईने लेशे मामी भामणा
  नंदन मामी कहेशे जीवो सुख भरपूर
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे..... 10
  नंदन नवला चेठा राजानी साते सती
  म्हारी भत्रीजी ने बहेन तमारी नठते
  पण गजुवे भरवा लाखण श्याही लावणे,
  तुमने जोई जोई होशे अधिको परमानंद
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे....11
  रमवा काजे लावशे लाख टकानो घुघरो,
  वळी सुठा मेना पोपटने गजराज,
  कोयल हंस तितरने वळी मोरजी,
  मामी लावशे रमवा नंद तमारे काज,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नदने .... 12
  सारस छप्पन कुमरी अमरी जळ कळशे न्हवरा
  विया नंदन तमने अमने केली घरनी माही,
  फुलनी वृष्टि किधी योजन एकने मांडले,
  बहु चिरंजीवो आशीष दिधी तुमने त्याही,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे.... 13
  तमने मेरूगिरी पर सुरपति ऐ न्हवरावीया,
  निरखी निरखी हरखी सुकृत लाभ कमाय,
  मुखड़ा ऊपर वारु कोटि कोटि चंद्रमा,
  वळी तन पर वारु ग्रहगणनो समुदाय,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे....14
  नंदन नवला भणवा निशाळे पण मुकशु
  गज पर अबाड़ी बेसाड़ी म्होटे साज,
  पसली भरशु श्रीफळ फोफळ नागर बेलशु
  सुखलजी लेशु निशाळीयाने काज,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे. 15
  नंदन नवला म्होटा थाशोने परणावणु
  वर-वत्तु सरखी जोड़ी लावशु राजकुमार
  सरखे सरखा वेवाई वेवणने पधरावणु
  वर-वतु पोखी लेशु जोई जोईने देदार
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे....16
  पियर सासर म्हारा बेऊ पख नंदन उजळा
  म्हारी कुखे आव्या तात पनीता नंद,
  म्हारे आंगण वुठ्या अमृत दुधे मतुला,
  म्हारे आंगण फळीया सुर तरु सुखना कंद,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे.... 17
  ऐणी परे गायु माता त्रिशला सूतनु हालरू,
  जे कोई गाशे लेशे पुत्र तणा साम्राजय,
  बिलिमोरा नगरे वर्णव्यू श्री वीरनु हालरु,
  जय जय मंगल होजो दीप विजय कविराज,
  हालो हालो हालो हालो म्हारा नंदने रे......18
   
   
  Comments
  Leave your comment Close
  *