શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  Raksha Potli With 5 Gomti Chakra

  ઉત્પાદક: Jainkart

  Maharajsaheb ji  ke haato se abhimantrit karane par ye, haat me bandhne se ye raksha potli apki buri chizo se raksha karti hai. Vishesh pujano me khas taur pe apko ye mil jati hai.

  *
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  50+
  કિંમત
  ₹ 55.00
  ₹ 70.00
  ₹ 60.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 5 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  Maharajsaheb ji  ke haato se abhimantrit karane par ye, haat me bandhne se ye raksha potli apki buri chizo se raksha karti hai. Vishesh pujano me khas taur pe apko ye mil jati hai.