Nemi Pritam Pyara 

Vahala mara Neminath

Nemi Pritam Pyara 

Vahala mara Neminath

Tuj sangh preetadi ehavi laagi mane, 

Navabhav kevi Preetaladi

Prabhu haath jhali bhavapaar utaar,

Bhavpaar uttaro mane,

Mara Neminath, Pyara Neminath, 

Bhavapaar utaaro mane

Mara Neminath, Pyara Neminath, 

Bhavapaar utaaro mane

Saiyam levaane kaaj, 

Prabhu jayi vasya GadhGirnar

Sahasavanr kari nivaas, 

Prabhu keval varya Girnar,

Raivatgiri mandan dukhda door nivaaro, 

Swarnagiri mandan bhavna phera taalo

Haath jhali bhavapaar utaar, 

Bhavpaar uttaro mane

Diksha Keval ne Nirvaan,

Tran ratna paamya Girnar,

Shashwatgiri shanagaar, 

Tame cho Jeevan aadhar,

Shivadevi nandan charan sharan aapo,

Mujh bhaktini vinanati prabhuji swikaaro

Haath jhali bhavapaar utaar, 

Bhavpaar uttaro mane