શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  દિલુક્સ ચારણ પાદુકા સ્માલ બોક્સ/પેટી વિથ ફોટો પ્રિન્ટ

  In today's busy world, we sometimes find it hard to visit Mandirji and Tirth Sthal. In this busy world, now get the same vibe from this Royal peti. Feel the overwhelming positivity around you each time you open this box. 

  Keep this with yourself for divine happiness, mental peace, spiritual satisfaction, and success. Take a glimpse of god whenever you open it. Quality printed photo of Bhagwan Ji, and Charan Paduka in a beautiful white fiber box makes it the perfect gift for religious people.

  If this small investment can remove the negativity, why not share positivity and a glimpse of god with your loved ones?

  Gift this royal peti in Pratishtha (प्रतिष्ठा), Prabhavana (प्रभावना), Diksha (दीक्षा), Navanu (नवाणु), Tapasya (तपस्या), Ujjavna (उज्जावना) or to your Jain friends.

   

  Do you want to customize this Royal Peti? you can customize the photo frame to make it a personalized and unforgettable gift by adding your name or the photos you want (only for bulk purchases).

  For bulk orders, please WhatsApp us at +91 8956355471, +91 9511889321

  *
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  20+
  70+
  કિંમત
  ₹ 135.00
  ₹ 120.00
  ₹ 140.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  In today's busy world, we sometimes find it hard to visit Mandirji and Tirth Sthal. In this busy world, now get the same vibe from this Royal peti. Feel the overwhelming positivity around you each time you open this box. 

  Keep this with yourself for divine happiness, mental peace, spiritual satisfaction, and success. Take a glimpse of god whenever you open it. Quality printed photo of Bhagwan Ji, and Charan Paduka in a beautiful white fiber box makes it the perfect gift for religious people.

  If this small investment can remove the negativity, why not share positivity and a glimpse of god with your loved ones?

  Gift this royal peti in Pratishtha (प्रतिष्ठा), Prabhavana (प्रभावना), Diksha (दीक्षा), Navanu (नवाणु), Tapasya (तपस्या), Ujjavna (उज्जावना) or to your Jain friends.

   

  Do you want to customize this Royal Peti? you can customize the photo frame to make it a personalized and unforgettable gift by adding your name or the photos you want (only for bulk purchases).

  For bulk orders, please WhatsApp us at +91 8956355471, +91 9511889321

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  આકાર3.5 ઇંચ
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  પૂજા રૂમાલ ચિત્ર

  પૂજા રૂમાલ

  ₹ 50.00 ₹ 40.00
  ચરણ પાદુકા ચિત્ર

  ચરણ પાદુકા

  ₹ 150.00 ₹ 110.00 થી
  સિશમ સાપડા બ્રાસ ચિત્ર

  સિશમ સાપડા બ્રાસ

  ₹ 150.00 ₹ 110.00
   સ્થાપનાજી વૉચ ચિત્ર

  સ્થાપનાજી વૉચ

  ₹ 250.00 ₹ 175.00 થી