શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  तेरे जैसा वीर कहा

  तेरे जैसा वीर कहाँ लेटेस्ट जैन भजन

  तेरे जैसा वीर कहा
  कहा ऐसा महावीर
  याद करे हैं दुनिया
  प्रभु सबसे प्यारा.... 

  जब जिंदगी डराये या होसले हराये अधियारी आंखो को बसो एक तू ही याद आया लड़खड़ाते पाओं को नाम आराम तेरा
  याद करे हैं दुनिया
  प्रभु सबसे प्यारा....

  देदी प्रभुजी तुमने सबको अमन की रहे सिखलाया है सबी को हर जिंदगी को चाहो जिओ और जीने दो गुंज रहा नारा
  याद करे हैं दुनिया
  प्रभु सबसे प्यारा....

  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close
  ફક્ત નોંધાયેલા વપરાશકર્તાઓ ટિપ્પણીઓ છોડી શકે છે.