શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  हालो मारा नंदने रे

  माता त्रिशला जुलावे पुत्र परणे गावे हेलो हेलो हलरदा ना गीत  माता त्रिशला जुलावे पुत्र परणे
  गावे हेलो हेलो हलरदा ना गीत
  सोना रूपा ने वली रत्ने जादू परनु
  रेशम डोरी घुंघरी वागे चम छम रीत
  हेलो हेलो हेलो हेलो मारा नंद ने
   
  जीना जी पार्श्व प्रभु थी वरस आदिसो अंतरे हो श्री चोविस्मो तीर्थंकर जिन परिमाण केशी स्वामी मुख थी एवी वाणी समाधि सच्ची सच्ची हुई ते मारी अमृतवाणी हेलो हेलो हेलो हेलो मारा नंद ने
   
  चौडे सपने हो चक्री के जीना राज वत्य बरे चक्री नहीं है चक्री राज जीना जी पार्श्व प्रभु न श्री केशी गांधार तेहने वाचानो जान्या चोविस्मा जिन राज हेलो हेलो हेलो हेलो मारा नंद ने

  मारी कुंखे आव्या त्रण भुवन सिरताजी मारी कुँखे आव्या तरनतारन जहाँजी मारी कुँखे आव्य संघ तीर्थ नी लाजी हू तो पुण्य पनोती इंद्राणी थाई आजू हेलो हेलो हेलो हेलो मारा नंद ने

  मुझे दोहला उपन्या बेसु गज अंबादिये सिंहासन पर बेसु चमार छात्र धरय एय साहू लक्षण मुझे नंदन तारा तेज ना ते दिन संभारु ने आनंद अंग ना माई। हेलो हेलो हेलो हेलो मारा नंद ने......


  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close