શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી બિરયાવલિકા તથા શ્રી વિપાક સૂત્ર

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321
  इस जिल्द में एक साथ छह आगम हैं। निरयावलिया आदि पाँच उपांग तथा ग्यारहवाँ अंग विपाक श्रुत।
  विपाकश्रुत में हिंसा आदि अशुभ कर्मों का कटुफल तथा दान, तप आदि शुभ कर्मों का शुभ फल बताने वाले रोचक चरित्र हैं।
  ઉપલબ્ધતા: 99 સ્ટોકમાં
  ₹ 1,000.00
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  इस जिल्द में एक साथ छह आगम हैं। निरयावलिया आदि पाँच उपांग तथा ग्यारहवाँ अंग विपाक श्रुत।
  विपाकश्रुत में हिंसा आदि अशुभ कर्मों का कटुफल तथा दान, तप आदि शुभ कर्मों का शुभ फल बताने वाले रोचक चरित्र हैं।
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન શ્રી અમર મુનિ
  ભાષા હિન્દી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  ઉપદેશ પ્રસાદ (સેટ 1 - 5) ચિત્ર

  ઉપદેશ પ્રસાદ (સેટ 1 - 5)

  ₹ 1,500.00
  સચિત્ર રત્નાકર પચ્ચીસી ચિત્ર

  સચિત્ર રત્નાકર પચ્ચીસી

  ₹ 400.00
  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર

  ₹ 500.00
  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા ચિત્ર

  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા

  ₹ 300.00