શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  લક્ષ્મી અને ગણપતી (સાઈઝ - 10 x 11 ઇંચ)

  • શુદ્ધ ચાંદી (999) લક્ષ્મી અને ગણેશ એક ઉત્કૃષ્ટ ફ્રેમમાં બંધાયેલા છે
  • કદ: 10 x 11 ઇંચ
  • ફ્રેમની પાછળની બાજુએ હૂક/સ્ટેન્ડ આપવામાં આવે છે
  • દિવાલ લટકાવવા અને ટેબલ ટોપ બંને માટે યોગ્ય લાકડાની ફ્રેમ
  • દિવાળી, નવું વર્ષ, લગ્ન, વર્ષગાંઠ જેવા પ્રસંગોએ કલા પ્રેમીઓ, શણગારકારો, પરિવાર અને મિત્રો માટે એક સંપૂર્ણ ભેટ
  ₹ 1,390.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  • શુદ્ધ ચાંદી (999) લક્ષ્મી અને ગણેશ એક ઉત્કૃષ્ટ ફ્રેમમાં બંધાયેલા છે
  • કદ: 10 x 11 ઇંચ
  • ફ્રેમની પાછળની બાજુએ હૂક/સ્ટેન્ડ આપવામાં આવે છે
  • દિવાલ લટકાવવા અને ટેબલ ટોપ બંને માટે યોગ્ય લાકડાની ફ્રેમ
  • દિવાળી, નવું વર્ષ, લગ્ન, વર્ષગાંઠ જેવા પ્રસંગોએ કલા પ્રેમીઓ, શણગારકારો, પરિવાર અને મિત્રો માટે એક સંપૂર્ણ ભેટ