શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  નવકાર મંત્ર ફ્રેમ (સાઈઝ - 8.5 x 7.5 ઇંચ)

  • શુદ્ધ ચાંદી (999) નવકાર મંત્ર એક ઉત્કૃષ્ટ ફ્રેમમાં બંધ છે
  • ફ્રેમની પાછળની બાજુએ હૂક/સ્ટેન્ડ આપવામાં આવે છે
  • 'સંસ્કાર મંત્ર / નવકાર મંત્ર' એ જૈન ધર્મનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ મંત્ર છે
  • તહેવારોની મોસમ, દિવાળી, જન્મદિવસ, વિદાય, ગૃહ પ્રવેશ, કોર્પોરેટ પ્રસંગો અને ઉજવણીઓ માટે ભવ્ય ભેટો
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  10+
  કિંમત
  ₹ 950.00
  ઉપલબ્ધતા: 10 સ્ટોકમાં
  ₹ 999.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  • શુદ્ધ ચાંદી (999) નવકાર મંત્ર એક ઉત્કૃષ્ટ ફ્રેમમાં બંધ છે
  • ફ્રેમની પાછળની બાજુએ હૂક/સ્ટેન્ડ આપવામાં આવે છે
  • 'સંસ્કાર મંત્ર / નવકાર મંત્ર' એ જૈન ધર્મનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ મંત્ર છે
  • તહેવારોની મોસમ, દિવાળી, જન્મદિવસ, વિદાય, ગૃહ પ્રવેશ, કોર્પોરેટ પ્રસંગો અને ઉજવણીઓ માટે ભવ્ય ભેટો
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  આકાર8.5 x 7.5 ઇંચ