શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  મહાવીર સ્વામી ફ્રેમ (સાઈઝ - 4 x 3.5 ઇંચ)

  • શુદ્ધ ચાંદી (999) મહાવીર સ્વામી એક ઉત્કૃષ્ટ ફ્રેમમાં
  • બંધ હૂક/સ્ટેન્ડ ફ્રેમની પાછળની બાજુએ આપેલ છે
  • મહાવીર/વર્ધમાન 24મા તીર્થંકર હતા. ભગવાન મહાવીર સ્વામીને સામાન્ય રીતે ધ્યાનની સ્થિતિમાં દર્શાવવામાં આવે છે, જેની નીચે સિંહનું પ્રતીક હોય છે
  • આધ્યાત્મિક આભાને આકર્ષવા માટે આ ફ્રેમ રાખો
  • તહેવારોની મોસમ, દિવાળી, જન્મદિવસ, વિદાય, ગૃહપ્રવેશ, કોર્પોરેટ પ્રસંગો અને ઉજવણીઓ માટે ભવ્ય ભેટો
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  10+
  કિંમત
  ₹ 500.00
  ઉપલબ્ધતા: 9 સ્ટોકમાં
  ₹ 550.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  • શુદ્ધ ચાંદી (999) મહાવીર સ્વામી એક ઉત્કૃષ્ટ ફ્રેમમાં
  • બંધ હૂક/સ્ટેન્ડ ફ્રેમની પાછળની બાજુએ આપેલ છે
  • મહાવીર/વર્ધમાન 24મા તીર્થંકર હતા. ભગવાન મહાવીર સ્વામીને સામાન્ય રીતે ધ્યાનની સ્થિતિમાં દર્શાવવામાં આવે છે, જેની નીચે સિંહનું પ્રતીક હોય છે
  • આધ્યાત્મિક આભાને આકર્ષવા માટે આ ફ્રેમ રાખો
  • તહેવારોની મોસમ, દિવાળી, જન્મદિવસ, વિદાય, ગૃહપ્રવેશ, કોર્પોરેટ પ્રસંગો અને ઉજવણીઓ માટે ભવ્ય ભેટો
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  આકાર 4 X 3.5 Inches
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ ચિત્ર

  શાંતિધારા ગોમય ભસ્મ

  ₹ 50.00
  ઍન્કર સુત્તર માલા (108 મણકા) ચિત્ર

  ઍન્કર સુત્તર માલા (108 મણકા)

  ₹ 50.00 થી
  અષ્ટમંગલ દર્શન ફ્રેમ (સાઈઝ - 18 x 4 ઇંચ) ચિત્ર

  અષ્ટમંગલ દર્શન ફ્રેમ (સાઈઝ - 18 x 4 ઇંચ)

  ₹ 800.00 ₹ 699.00