શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર કર્મ વિજ્ઞાન

  सचित्रकर्म विज्ञान
  कर्म क्या होता है? कर्म बन्ध कैसे होता है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? क
  किस कर्म का क्या फल मिलता है? कर्मों की निर्जरा के क्या उपाय हैं? SCI
  आदि कर्म सम्बन्धित जिज्ञासाओं का समाधान सचित्र कर्म विज्ञान
  पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धान्त
  'कर्म सिद्धान्त' का चित्रमय शैली में प्रस्तुतिकरण किया गया है।
  कर्म-सिद्धांत जैसे गूढ विषय पर भावपरक चित्रों के माध्यम से सरल
  एवं स्पष्ट रूप से गहन विवेचन कर आधुनिक विज्ञान से इसकी तुलना
  की गई है। पक्की जिल्द युक्त, आर्ट पेपर पर मल्टीकलर में प्रकाशित

  ઉપલબ્ધતા: 1 સ્ટોકમાં
  ₹ 400.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  सचित्रकर्म विज्ञान
  कर्म क्या होता है? कर्म बन्ध कैसे होता है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? क
  किस कर्म का क्या फल मिलता है? कर्मों की निर्जरा के क्या उपाय हैं? SCI
  आदि कर्म सम्बन्धित जिज्ञासाओं का समाधान सचित्र कर्म विज्ञान
  पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धान्त
  'कर्म सिद्धान्त' का चित्रमय शैली में प्रस्तुतिकरण किया गया है।
  कर्म-सिद्धांत जैसे गूढ विषय पर भावपरक चित्रों के माध्यम से सरल
  एवं स्पष्ट रूप से गहन विवेचन कर आधुनिक विज्ञान से इसकी तुलना
  की गई है। पक्की जिल्द युक्त, आर्ट पेपर पर मल्टीकलर में प्रकाशित

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન ડ્રા. પદમચંદ્ર જી મ. સા.
  ભાષા હિન્દી
  પાના 92
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  ઉપદેશ પ્રસાદ (સેટ 1 - 5) ચિત્ર

  ઉપદેશ પ્રસાદ (સેટ 1 - 5)

  ₹ 1,500.00
  સચિત્ર રત્નાકર પચ્ચીસી ચિત્ર

  સચિત્ર રત્નાકર પચ્ચીસી

  ₹ 400.00
  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર

  ₹ 500.00
  રત્નત્રય આરાધના ચિત્ર

  રત્નત્રય આરાધના

  ₹ 50.00