શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી સ્થાનાગ સૂત્ર (ભાગ 1 અને 2)

  पंचम अंग व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र ‘भगवती' के नाम सेअधिक प्रसिद्ध है। इसमें जीव, द्रव्य, पुद्गल, परमाणु, लोक आदि चारों अनुयोगों से सम्बन्धित हजारों प्रश्न है।

  ઉપલબ્ધતા: 1 સ્ટોકમાં
  ₹ 2,000.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  पंचम अंग व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र ‘भगवती' के नाम सेअधिक प्रसिद्ध है। इसमें जीव, द्रव्य, पुद्गल, परमाणु, लोक आदि चारों अनुयोगों से सम्बन्धित हजारों प्रश्न है।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશનશ્રી અમર મુનિ
  ભાષાહિન્દી