શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક

  जैन तत्त्वज्ञान को सम्यक रूप से समझने के लिए जैनागम का तलस्पर्शी अध्ययन–अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है। सचित्र सुशील सद्बोध शतक पुस्तक में ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्बन्धित 108 विषयों का चित्रमय संकलन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में चारों अनुयोगों की संक्षिप्त विषय सामग्री को संक्षिप्तम रूप में सचित्र, सरस व सरल शैली में समझाने का प्रयास किया गया है|

  ઉપલબ્ધતા: 2 સ્ટોકમાં
  ₹ 600.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  जैन तत्त्वज्ञान को सम्यक रूप से समझने के लिए जैनागम का तलस्पर्शी अध्ययन–अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है। सचित्र सुशील सद्बोध शतक पुस्तक में ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्बन्धित 108 विषयों का चित्रमय संकलन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में चारों अनुयोगों की संक्षिप्त विषय सामग्री को संक्षिप्तम रूप में सचित्र, सरस व सरल शैली में समझाने का प्रयास किया गया है|

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન Acharya shrimad Vijay Jinottam Surishwarji Ma. Sa.
  ભાષા હિન્દી
  પાના 225
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા ચિત્ર

  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા

  ₹ 1,200.00
  સચિત્ર આગમ દર્પણ ચિત્ર

  સચિત્ર આગમ દર્પણ

  ₹ 500.00
  સચિત્ર તત્વાર્થ સૂત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર તત્વાર્થ સૂત્ર

  ₹ 1,000.00
  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા ચિત્ર

  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા

  ₹ 300.00