શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી પાર્શ્વ - પદ્માવતી મંત્ર યોગ

  प्रस्तुत पुस्तक में भगवान श्री पार्श्वनाथ एवं शासन देवी मां पद्मावती के उपसर्गहारी चमत्कारी स्तोत्रों-यंत्र-मंत्र का अद्भुत संग्रह किया गया है। श्री नमिउण स्तोत्र एवं श्री उवसग्गहरं स्तोत्र एवं प्रकटप्रभावी माता की स्तुति रूप श्री पद्मावती अष्टक के सजीव चित्र यंत्र मंत्र निर्माण–प्रयोगविधि विस्तार पूर्वक दी गई है। जिनके प्रयोग से जीवन में आने वाले सभी उपसर्ग दूर हो जाते हैं। श्री पद्मावती देवी के अनेक दुर्लभ मंत्र भी इस पुस्तक में दिये गये हैं|

  ઉપલબ્ધતા: 87 સ્ટોકમાં
  ₹ 600.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  प्रस्तुत पुस्तक में भगवान श्री पार्श्वनाथ एवं शासन देवी मां पद्मावती के उपसर्गहारी चमत्कारी स्तोत्रों-यंत्र-मंत्र का अद्भुत संग्रह किया गया है। श्री नमिउण स्तोत्र एवं श्री उवसग्गहरं स्तोत्र एवं प्रकटप्रभावी माता की स्तुति रूप श्री पद्मावती अष्टक के सजीव चित्र यंत्र मंत्र निर्माण–प्रयोगविधि विस्तार पूर्वक दी गई है। जिनके प्रयोग से जीवन में आने वाले सभी उपसर्ग दूर हो जाते हैं। श्री पद्मावती देवी के अनेक दुर्लभ मंत्र भी इस पुस्तक में दिये गये हैं|

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ભાષા હિન્દી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  વિધિ સહિત પૅંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (હિન્દી) ચિત્ર
  શ્રી સુધારાસ સ્તવન સંગ્રહ ચિત્ર

  શ્રી સુધારાસ સ્તવન સંગ્રહ

  ₹ 70.00
  સચિત્ર ણમોકાર મહામંત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર ણમોકાર મહામંત્ર

  ₹ 300.00